Оборудване за формоване на студено валцуване

2024-01-22 19:15

Оборудването за студено валцоване е машина, използвана в процеса на студено валцоване, техника за формоване на метал, която включва оформяне на метални листове или ленти при стайна температура чрез поредица от непрекъснати операции на огъване. Този процес обикновено се използва за производство на дълги секции с постоянен профил на напречното сечение, като метални покриви, стенни панели, стоманени шпилки и други структурни компоненти.


Ключовите компоненти на оборудването за формоване на студено валцуване обикновено включват:


Устройство за размотаване/размотаване: Това е мястото, където суровината, обикновено метална рулона, се зарежда и подава в машината за формоване на рула.


Изравнител/изгладител: Материалът може да премине през изравнител или изравнител, за да се гарантира, че е прав и има еднаква дебелина, преди да влезе във формиращите ролки.


Ролкоформираща мелница: Това е сърцето на оборудването за студено валцоване. Мелницата се състои от серия сдвоени ролки, които постепенно оформят метала в желания профил на напречното сечение. Броят и разположението на ролките зависи от конкретния профил, който се формира.


Направляваща система: Водачите помагат да се осигури правилното подравняване на материала, докато преминава през формиращите ролки.


Инструмент за рязане: След като материалът е оформен, се използва инструмент за рязане, за да се среже на желаните дължини.


Система за управление: Съвременното оборудване за формоване на студено валцуване често се предлага с компютъризирани системи за управление, които позволяват на операторите да задават и регулират различни параметри, като позиции на ролките, скорости и дължини на срязване.


Изходящо оборудване: Това включва системи за събиране и подреждане на готовите продукти.


Предимствата на студеното валцоване включват високи производствени скорости, възможност за формиране на сложни форми и възможност за формоване на дълги дължини на материал с постоянен профил. Освен това, тъй като процесът се извършва при стайна температура, има по-малко изкривяване на материала и по-добра повърхностна обработка в сравнение с горещото валцуване.


Специфичните характеристики и възможности на оборудването за формоване на студено валцуване могат да варират в зависимост от производителя и предвиденото приложение. Когато избирате оборудване за формоване на студено валцуване, е важно да вземете предвид фактори като необходимия профил, дебелина на материала, производствена скорост и цялостното качество на оборудването.


Cold Roll forming Equipment

Вземете най-новата цена? Ще отговорим възможно най-бързо (в рамките на 12 часа)
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required
For a better browsing experience, we recommend that you use Chrome, Firefox, Safari and Edge browsers.